Hannele Niemi

Voimavaroja muutokseen

Työnohjausta ja koulutusta

sosiaali- ja terveysalalle Pirkanmaan alueella

Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöstä ja laaja-alaisesta kuntoutuksesta sekä julkisella, kolmannella että yksityisellä sektorilla. Tänä aika palvelurakenne on muuttunut ja hoidon painopiste siirtynyt avo- ja kotihoitoon. Palvelujen tuottamisen tapa on jatkuvassa muutoksessa ostopalvelujen ja kuntien oman tuotannon vaihdellessa.

Hyvää kehityksessä on ollut mahdollisuus hioa työskentelytapoja toimiviksi ja taloudellisiksi, haastavaa mieltää, mikä kunkin yhteisön paikka on muuttuvassa ympäristössä: mitä meiltä ja osaamiseltamme odotetaan, jatkuuko toimintamme edes? Sosiaali- ja terveysalan muutoshaasteet ovat soten myötä erityisen laajoja.

Työterveyslaitos on koonnut sivuilleen hyvän infopaketin hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja sitä kautta hyvinvoivasta työyhteisöstä. Muutoksessa tarvitaan mm. luottamuksellista ja oikeudenmukaista johtamista, yhteisössä on yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työn- ja vastuunjako. Hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä ja mahdolliset ristiriidat otetaan nopeasti käsittelyyn.

Työnohjaus on oivallinen tapa kehittää ja ylläpitää työyhteisön voimavaroja. Jokaisella työryhmällä on omat yksilölliset tilanteensa, jotka vaativat paneutumista ja erityistä jaksamisen tukemista. Sosiaali- ja terveysalla tuloksellinen työskentely ja työhyvinvointi edellyttää perustehtävän eli asiakastyön mahdollisimman hyvää toteuttamista. Tärkein menestystekijä onkin arvostava kohtaminen ja aito läsnäolo.

Palvelut

Työnohjaus

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja erikoistumisopinnot olen suorittanut työnohjauksen (STOry) lisäksi verkostotyössä, palveluohjauksessa ja johtamisessa ja esimiestyössä. Yrittämiseen liittyviä opintoja minulla on myös.
Työnohjaustapani on vuorovaikutteinen ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Pitkä kokemukseni käytännön työstä mahdollistaa haastavien asiakastilanteiden käsittelyn.
Olen lopettelemassa virkatyötä ja siirtymässä työnohjaukseen ja koulutukseen. Siksi tilaa uusille yhteistyösopimuksille on.
Yksilö- ja parityönohjaus: 45 – 60 min. / 90 euroa, 90 min. / 150 euroa. Ryhmien työnohjaus ryhmän koosta riippuen alkaen 90 min. / 240 euroa. Hinnat sisältävät alv. 24%.

Koulutus

Suunnitelmallisen ja säännöllisen työnohjauksen ohella luennot ja koulutustilaisuudet ovat hyvä tapa löytää uusia ideoita. Tulen mielelläni alustamaan työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvistä teemoista. Käytän myös luovia ja ryhmän osallisuutta tukevia menetelmiä.
Hinnat sopimuksen mukaan.

  • Muutos ja sen johtaminen
  • Mentorointi
  • Rakentava viestintä
  • Miten jaksan?
  • Mindfullness työssä
  • Luova työyhteisö - taidelähtöinen työskentely
  • Henkinen kasvu
"Onni on kuin perhonen -
juuri kun olemme aikeissa tavoittaa sen,
se livahtaa pois.
Mutta jos istumme hiljaa paikoillamme,
se saattaa laskeutua päällemme."
Nathan Hawthorn

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Suunnitellaan yhdessä toiveidesi mukainen kokonaisuus